Projekt „Szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie piłki nożnej” realizowany przez 11 miesięcy od dnia 04.01.2020 do dnia 19.12.2021r

Cel projektu:
Projekt polega na organizacji zajęć z zakresu poznawania i doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną, dla dzieci od 2 do 12 roku życia.
Jednocześnie celem projektu jest udział oraz organizacja zawodów (turnieje, festiwale, turnieje wewnętrzne) umożliwiający weryfikację poznanych umiejętności podczas zajęć, oraz możliwość rywalizacji z rówieśnikami z innych miejscowości w Polsce.

Planowane działania:
Zajęcia planowane w ramach projektu będą odbywać się dwa lub w zależności od kategorii wiekowej trzy razy w tygodniu na obiektach OSiR oraz innych obiektach w Mieście i Gminie Gorlice. W zajęciach wezmą udział dzieci z naszego miasta zarówno dziewczynki jak i chłopcy.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Gorlice

Wszystkie zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.