Akademia Piłkarska ASEREKTEAM jest realizatorem zadania publicznego pn.:

PROWADZENIIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Miasta Gorlice w wysokości 5500PLN.

Projekt polega na organizacji zajęć, z zakresu doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną, dla dzieci w wieku od 4 lat. Zajęcia w ramach projektu odbywają się dwa razy w tygodniu na obiektach OSiR i w terenie. W ramach dofinansowania zatrudniono dodatkowo dwóch trenerów. Dzięki realizacji zadania nastąpi zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży, do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

W trakcie szkoleń realizowany jest program szkolenia oparty na niemieckiej i polskiej myśli szkoleniowej. Pomoże to wprowadzić i zaproponować nowoczesne i innowacyjne sposoby i metody szkolenia zawodników, które pomogą przyciągnąć i aktywować kolejnych zwolenników piłki nożnej
w środowisku lokalnym.

Uzyskane rezultaty realizacji zadania:
1. Pozytywne zaangażowanie beneficjentów w działalność dotyczącą grup zróżnicowanych społecznie, co stanowi podstawę aktywności obywatelskiej,
2. łączenie zainteresowania sportem z integracją lokalną,
3. nabycie umiejętności piłkarskich na wysokim poziomie,

4. trwałe podnoszenie poziomu aktywności fizycznej w gminie już od najmłodszych lat,

5. zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,

6. zapobieganie patologiom rodzinnym poprzez zaangażowanie zarówno dzieci jak i rodziców w działanie na rzecz Akademii,

7. zdobycie znaczącej poprawy kondycji fizycznej i stanu zdrowia,

8. integracja lokalnego środowiska, eliminowanie agresji, stosowanie zasad fair play,

9. realizacja treningów sportowych,

10. doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy Akademii Piłkarskiej,

11. zaszczepienie wśród dzieci pasji do sportu,

Efektem projektu jest dostrzeżenie przez samorząd potrzeby realizacji zadań z zakresu organizacji sportu i rekreacji dla małych dzieci. Realizacja projektu przyczynia się także do wzmocnienia potencjału oferenta, który ulegnie wzmocnieniu przez realizację projektu, a tym samym Wnioskodawca postrzegany będzie jako organizacja sportowa, realizująca projekty o zasięgu lokalnym.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Gorlice

aserek (4)
aserek (3)aserek (2)