Akademia Piłkarska ASEREKTEAM jest realizatorem zadania publicznego pn.:

PROWADZENIIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Miasta Gorlice w wysokości 6000PLN.

Projekt polegał na organizacji zajęć, z zakresu doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną, dla dzieci w wieku od 4 lat. Zajęcia w ramach projektu odbywały się średnio dwa razy w tygodniu na obiektach OSiR.
W okresie 11 marca do 4 maja 2020 ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju oraz zagrożenie koronawirusem, a także rządowym zakazem prowadzenia zajęć, Akademia uruchomiła dla dzieci możliwość uczestniczenia we wspólnych zabawach, zajęciach i grach oraz konkursach, które prowadzone były w internecie, na specjalnie stworzonych grupach, oraz na łamach portalu Youtube.
Dzięki realizacji zadania nastąpiło zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej,
w szczególności dzieci i młodzieży, do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

Wszystkie zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Gorlice

3
12