Szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie piłki nożnej

W roku 2023 zostaliśmy objęci dotacją UM Gorlice na kwotę 7500zł, poprzez którą realizujemy zadanie publiczne miasta Gorlice w zakresie Szkolenia oraz udział w zawodach w zakresie piłki nożnej. 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Gorlice

Wszystkie zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.